โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ฮะมะยะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ฮะมะยะ

โมะริโตะ ไดเมียวจิน

โมะริโตะ ไดเมียวจิน

ล่องเรือในฮะยะมะ/ เอะโนะชิมะ

ล่องเรือในฮะยะมะ/ เอะโนะชิมะ

เพรชพลอยแห่งโชะนัน

เพรชพลอยแห่งโชะนัน

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม