สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ถนนตลาดปลานะมะมุงิ

สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นะมะมุงิและอนุสาวรีย์

หมู่บ้านเบียร์คิริน โยโกฮะมะ

ร้าน Esplan Coffee Anpan

ศาลเจ้าซึตรุมิ

สถานที่ประวัติศาสตร์ซึตรุมิบะชิ บาร์ริเอร์

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม