โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ถนนตลาดปลานะมะมุงิ

สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นะมะมุงิและอนุสาวรีย์

หมู่บ้านเบียร์คิริน โยโกฮะมะ

ร้าน Esplan Coffee Anpan

ศาลเจ้าซึตรุมิ

สถานที่ประวัติศาสตร์ซึตรุมิบะชิ บาร์ริเอร์

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม