โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

รอคคะคุบะชิ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)

ถนนช้อปปิ้งโยโกฮามะ โคฟุคุจิ มัตสึบาระ

มุเทะคิโระ

ถนนช้อปปิ้งโมะโตะมะชิ

ถนนหัตถกรรม โมะโตะมะชิ

วะคะมิยะ-โอะจิ

ถนนโคะมะชิ

พิพิธภัณฑ์คามาคุระโบะริ

ถนนช้อปปิ้งฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ

ถนนช้อปปิ้งมิยะโนะชิตะ

ชินริอุ

เอะจิมะ

ร้านอาหารดะรุมะ

เครื่องเขิน อิชิคะวะ

ศูนย์แลกเปลี่ยนการดำรงชีวิต โอดะวะระ อินน์

ถนนคะมะโบะโคะ ในโอดะวะระ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม