โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

เซ็นบะ พาส คัท

ภูเขาเน็นบุตซึต

ภูเขาทะคะโทะริยะมะ

สวนทะฮะระ-ฟุรุสะโตะ: ร้านโซบะชิโนะโนะเมะ

หลุมฝังศพของหัวหน้า มินะโมะโตะ โนะ สะเนะโตะโมะ

เส้นทางแสวงบุญน้ำพุธรรมชาติ (น้ำพุธรรมชาติแห่งโคะโบะ)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม