สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ชายฝั่งเทะรุงะสะกิ

ตลาดโอะอิโซะ

การเดินชมศิลปะของโอะอิโสะในวันอาทิตย์

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม