สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนอะซุมะยะมะ

ศาลเจ้าอะซุมะ

พิพิธภัณฑ์นิโนะมิยะ-โชะ ฟุทะมิ

รูปปั้นกระต่ายแก้ว

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม