โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์เด็กอันปังแมน โยโกฮามะ

สกายดั๊ก โยโกฮามะ (รถสะเทินน้ำสะเทินบก "สกายบัส")

พิพิธภัณฑ์คัพนู้ดเดิ้ล, โยโกฮามะ

โยโกฮะมะ คอสโมเวิลด์

เรือ Marine Rouge

มินะโตะมิไร มันโยะ คลับ แห่งโยโกฮะมะ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Enoshima

โชะนัน ชิระซุ (ลูกปลานึ่ง)

โรงแรมเอะโนะชิมะ สปาบนเกาะเอะโนะชิมะ

โรงงานผลิตขนม TIVOLI

ศาลเจ้าคุมะโนะ, สวนมันโยะ

ล่องเรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเนะ

ฮะโกะเนะ โคะวะคิ-เอ็น ยุเนสซุน

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติจังหวัดคานากาวะ

พิพิธภัณฑ์ชุซุฮิโระ คามาโบโกะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม