สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โยโกฮะมะ ฮักเกจิมะ ซี พาราไดช์

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโยโกฮะมะ

โยโกฮะมะ แลนด์มาร์ก เทาว์เวอร์ ชั้น 69 ระเบียงชมวิว สกายการ์เด้น

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม