สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์ซุสุฮิโระ คะมะโบะโคะ (อาหารจานปลานึ่ง)

เอะเร็นนะโงสโสะ

ศูนย์แลกเปลี่ยนการดำรงชีวิต โอดะวะระ อินน์

วัดไดยุซาน ไซโจะ-จิ

ท่าเรือประมงโอดะวะระ

ทีมแล็บ ไอแลนด์สวนสนุกในอนาคตลาลา พอร์ต โชนัน ฮิรัตซึตกะ

พิพิธภัณฑ์เครื่องยนต์นิสสัน

เรือล่อง Factory Nightview Jungle Cruise

น้ำมันงา อิไว

หมู่บ้านเบียร์คิริน โยโกฮะมะ

งันโซะ โชะคุฮิน แซมเปิล-ยะ กัปปะบะชิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม