สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

หมู่บ้านเบียร์คิริน โยโกฮะมะ

โรงงานนิสสัน โยโกฮะมะ

มินะโตะ มิไร 21

รอยัล วิง

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม