สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โรงงานนิสสัน โยโกฮะมะ

เซน คาเฟ่, สะเกะซึต คะซุฮะ (CIAL ซึตรุมิ)

สโนวา ชิน-โยโกฮะมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม