โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ชิงิทะซึตอัน

ที่พักโทซัน ชิมะซากิในอดีต

ต้นสนบนถนนโทะไคโดะเก่า (โอะอิโสะ)

อดีตบ้านพักของ โยะชิดะ ชิเงะรุ

เทอร์มอล สปา S.WAVE

โรงแรมโอะอิโสะ ปริ้นส์

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม