ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ชิงิทะซึตอัน

ชิงิทะซึตอัน

ที่พักโทซัน ชิมะซากิในอดีต

ที่พักโทซัน ชิมะซากิในอดีต

ต้นสนบนถนนโทะไคโดะเก่า (โอะอิโสะ)

ต้นสนบนถนนโทะไคโดะเก่า (โอะอิโสะ)

อดีตบ้านพักของ โยะชิดะ ชิเงะรุ

อดีตบ้านพักของ โยะชิดะ ชิเงะรุ

เทอร์มอล สปา S.WAVE

เทอร์มอล สปา S.WAVE

โรงแรมโอะอิโสะ ปริ้นส์

โรงแรมโอะอิโสะ ปริ้นส์

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม