S

จุดเริ่มต้น

โยโกฮะมะ แลนด์มาร์ก เทาว์เวอร์ ชั้น 69 ระเบียงชมวิว สกายการ์เด้น

พิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมมิตซึตบิชิ มินะโตะมิไร

แกรนด์ มอลล์ ปาร์ค

อะคะ-เร็นกะ โซะโคะ (อาคารเก็บของอิฐแดงแห่งโยโกฮะมะ)

คิชะมิชิ พรอมานาด

อุทยานอนุสรณ์นิปปอนมารู (นิปปอน-มะรุ พิพิธภัณฑ์ท่าเรือโยโกฮะมะ)

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม