โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สะพานฟูจิสะวะ

วัดเซะโคะอุจิ (วัดยูเกียวจิ) วัดสำคัญประจำนิกายจิชุ

ฟูจิสะวะ ชุคุ (Maita Honjin Ato)

ซัตซึตมะยะ ฮอนเท็น (เรียนทำซูชิ)

ศาลเจ้าชิระฮะตะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม