โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ไฮอิคาระ คิโมโน คัน ของโยโกฮาม่า ประสบการณ์พิเศษของการใส่กิโมโน

พิพิธภัณฑ์ไหม

หอจดหมายเหตุแห่งประวัติศาสตร์ของเมืองโยโกฮะมะ

สวนยะมะชิตะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม