สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

วัดไดยุซาน ไซโจะ-จิ

ปราสาทโอดาวะระ พิพิธภัณฑ์แห่งการสำรวจประวัติศาสตร์ (พิพิธภัณฑ์นินจา)

เกียวโกะ โนะ เอกิ: โทะโทะโคะ โอดาวะระ

พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮะมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม