สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศาลเจ้าคิฟุเนะ

ท่าเรือมะนะซุรุ

สวนซากปราสาทอะไร

มะนะซุรุ ชิดะเระซากุระ (ต้นซากุระ)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม