โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนซากปราสาทอะไร

เมืองมานาซุรุ พิพิธภัณฑ์ศิลปะนาคะซุมาซะ นาคะกาวะ

โอะฮะยะชิ วิว พาร์ค

เส้นทางเดินป่ามะนะสะรุ

ชิโอะไซ พรอมานาด

มิตซุยชิ

แหลมมานาซูรุ, กาสโทรโนมิก พลาซ่า, หาดมิซุอิชิ

ศาลเจ้าคิฟุเนะ

ซะคะนะสะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม