โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนซากปราสาทอะไร

ท่าเรือมะนะซุรุ

ศาลเจ้าคิฟุเนะ

โคะโทะงะฮะมะ

ภูเขาโทะอุเมียวซาน

บึงนก

แหลมมะนะซุรุ

มิตซุยชิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม