สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศาลเจ้าฮะโกะเนะจินจา

ฮะโกะเนะ เสะคิโชะ / ฮะโกะเนะ เสะคิโชะ พิพิธภัณฑ์

โยะชิอิเกะ เรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น)

ท่าเรือประมงโอดะวะระ

พิพิธภัณฑ์ซุสุฮิโระ คะมะโบะโคะ (อาหารจานปลานึ่ง)

ปราสาทโอดะวะระ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม