โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนพฤกษศาสตร์เด็กเทศบาลโยโกฮามะ

ร้านอาหารคุริ โนะ ซาโตะและสวนดอกกุหลาบ

สวนดอกไม้โอดะวะระ

สวนฮะโกะเนะ โงะระ

ศูนย์ดอกไม้และพรรณไม้แห่งจังหวัดคะนะงะวะ, สวนคะนะ (ผักและดอกไม้)

สวนพฤกษศาสตร์โอฟุนะ แห่งภูมิภาคคานะกาวะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม