โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ที่ทำการไปรษณีย์กลางโยโกฮามะ - หอจัดแสดงแสตมป์

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโซโก

สำนักงานใหญ่นิสสัน แกลลอรี่ โกลบอล

ชิเซโด้ S/PARK

พิพิธภัณฑ์โมเดิลรถไฟฮะระ

คาเฟ่อุคิโย-เอะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม