โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศูนย์บริการชุมชนอุระกะ (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน)

ศาลเจ้านิชิคะโนะ (แกะสลักคานากาวะ โนะ มิยะ)

ริคุกัน ซันบาชิ (สะพานทหารบก)

เรือข้ามฟากวะทะชิ-บุเนะที่อุระกะ

ศาลเจ้าฮิกะชิคะโนะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม