ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ที่พักโทซัน ชิมะซากิในอดีต

ที่พักโทซัน ชิมะซากิในอดีต

ต้นสนบนถนนโทะไคโดะเก่า (โอะอิโสะ)

ต้นสนบนถนนโทะไคโดะเก่า (โอะอิโสะ)

โคะโยะโระงิ โนะ ฮะมะ

โคะโยะโระงิ โนะ ฮะมะ

ชิงิทะซึตอัน

ชิงิทะซึตอัน

ชายฝั่งเทะรุงะสะกิ

ชายฝั่งเทะรุงะสะกิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม