สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์เมืองชิกาซากิ

พื้นที่สีเขียวทาคะสุนะ・โชไรอัน

สวนดอกคาเมลเลียฮิมุโระ

ชิกาซากิ ยูคะริโนะ จินบุซึ-คัน (พิพิธภัณฑ์ชิกาซากิ-เกี่ยวกับฟิคเกอร์)

อนุสรณ์สถานไคโคะ ทะเคะชิ

ชิงะสะกิ เซาท์เทิร์น ซี

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม