สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ล่องเรือมิยามะรุ

ศูนย์น้ำและพลังงานเขื่อนมิยะงะเสะ

ชมวิวเขื่อนมิยากาเสะ (เปิดให้ชมประตูระบายน้ำ)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม