โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ล่องเรือมิยามะรุ

ศูนย์น้ำและพลังงานเขื่อนมิยะงะเสะ

ชมวิวเขื่อนมิยากาเสะ (เปิดให้ชมประตูระบายน้ำ)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม