ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

น้ำพุริวจิน

น้ำพุริวจิน

สวนโทกาวะ ฮาดาโนะ แห่งคานากาวะ

สวนโทกาวะ ฮาดาโนะ แห่งคานากาวะ

ร้านคามากะ

ร้านคามากะ

เส้นทางแสวงบุญน้ำพุธรรมชาติ (น้ำพุธรรมชาติแห่งโคะโบะ)

เส้นทางแสวงบุญน้ำพุธรรมชาติ (น้ำพุธรรมชาติแห่งโคะโบะ)

โคโบะ โนะ ซาโตะ-ยุ

โคโบะ โนะ ซาโตะ-ยุ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม