ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

วัดโฮะโคะคุ-จิ

วัดโฮะโคะคุ-จิ

อิชิโจะ เอะคัน ซานโซะ

อิชิโจะ เอะคัน ซานโซะ

โจะเมียว-จิ วัด

โจะเมียว-จิ วัด

วัดสุงิโมะโตะ-เดะระ

วัดสุงิโมะโตะ-เดะระ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม