โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระ โคโทะคุ-อิน

วัดฮะเซะ-เดะระ

ถนนโคะมะชิ

มะสะมุเนะ ดาบและใบมีด

เอะโชะ-จิ

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

พิพิธภัณฑ์คามาคุระโบะริ

วะคะมิยะ-โอะจิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม