สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ทางเดินของสถานีคตโตะอุอิชิ ยะมะโตะ (Kottouichi Yamato)

คามาคุระ ·ประสบการณ์การทำขนมญี่ปุ่น

วัดฮะเซะ-เดะระ

โคะโตะคุ-อิน / หลวงพ่อโตแห่งคามาคุระ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม