โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

เขื่อนมิโฮะ

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานทะเลสาบทันสะวะ มิโฮะ โนะ เละ

ระเบียงชมวิวสวนทันสะวะโคะ ชิโยะสะวะ

น้ำพุร้อนนะคะงะวะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม