ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน

ศาลเจ้าเซนิอาราอิเบ็นไซเท็น อุกาฟุกุ

ศาลเจ้าเซนิอาราอิเบ็นไซเท็น อุกาฟุกุ

สวนเก็นจิยะมะ

สวนเก็นจิยะมะ

เคะไวสะกะ

เคะไวสะกะ

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

หลุมฝังศพของมินะโมะโตะโนะ โยะริโตะโมะ

หลุมฝังศพของมินะโมะโตะโนะ โยะริโตะโมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม