สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ฟิกะ รูม

ร้านค้าของฟาร์มไซโตะที่ชิงะสะกิ

สวนชิงะสะกิ สะโตะยะมะ

โมะคิชิ คราฟท์เบียร์

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม