S

จุดเริ่มต้น

วัดเอ็นโคะคุรอน-จิ

วัดนอ็นโยะ-อิน

วัดเมียวฮอน-จิ

วัดฮอนงะคุ-จิ

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ

วัดริวโคะ-จิ

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม