โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โชะรินจิ คาระเตะ-โดะ เร็นชินกัน

โยโกฮะมะไชน่าทาวน์

อะโอะบะ ชินกัน

ไทโกะ-แลป ชิน โยโกฮะมะ

โรงเรียนโอะฮานะ เดะ โอะฮานะชิ โซเก็ตสึ สตูดิโออิเคะบานะ

ร้านอาหารริว-นะเบะ อะไรยะ ร้านหลัก

โรงเรียนคัดลายมืออะวะซุ เบนิฮานะ

โอะยะมะ ชุคุโบะ (ที่พักในวัดสำหรับนักแสวงบุญ)

โอโอะยะมะ เคเบิ้ลคาร์

ศาลเจ้าโอโอะยะมะ อะฟุริ

เส้นทางโคะมะ ซานโดะ

ฮะชิโนะกิ คามาคุระ โชะจิน เรียวริแท้

วัดโทะเค-จิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม