โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โอะงะมะ เบ็นไซเท็น

ชิชิ-มะงะริ โทะเงะ (เนินเจ็ดโค้ง)

ภูเขาฮินะทะยะมะ

เส้นทางเดินป่าฮินะตะ-ยะคุชิ

หอสมบัติฮินะตะ ยาคุชิ (ยาคุชิ เนียวไร, ยาคุชิสามแห่งของญี่ปุ่น)

ระเบียงชมวิวนะนะสะวะ

คะเมชิ

ุคุโมะโตะกัน / นะนะสะวะ ออนเซ็น (ทริปน้ำพุร้อนไปกลับ)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม