สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ฟาร์มโมะโตะกิ (เก็บสตอเบอรี่)

สวนสนุกโยมิอุริแลนด์

ิพิพิธภัณฑ์ฟูจิโกะ เอฟ.ฟูจิจิโอะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม