สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

วัดเมเงะซึต-อิน

ศาลเจ้ามิทามะ

วัดฮะเซะ-เดะระ

วัดโคโซคุจิ

โคะโตะคุ-อิน / หลวงพ่อโตแห่งคามาคุระ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม