ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ถนนช้อปปิ้งโมะโตะมะชิ

ถนนช้อปปิ้งโมะโตะมะชิ

ฮาร์เบอร์วิว ปาร์ค (มินะโตะ-โนะ-มิเอะรุ โอะกะ โคเอ็น)

ฮาร์เบอร์วิว ปาร์ค (มินะโตะ-โนะ-มิเอะรุ โอะกะ โคเอ็น)

บาฟฟ์ นัมเบอร์ 111

บาฟฟ์ นัมเบอร์ 111

อาคารเบอร์ริค ฮอลล์

อาคารเบอร์ริค ฮอลล์

สวนอิตานลี่ยนยะมะเตะ

สวนอิตานลี่ยนยะมะเตะ

โยโกฮามะ แฮมเมอร์เฮด

โยโกฮามะ แฮมเมอร์เฮด

อะคะ-เร็นกะ โซะโคะ (อาคารเก็บของอิฐแดงแห่งโยโกฮะมะ)

อะคะ-เร็นกะ โซะโคะ (อาคารเก็บของอิฐแดงแห่งโยโกฮะมะ)

เขตอ่าวโยโกฮามะ

เขตอ่าวโยโกฮามะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม