โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ซึตรุมิเนะ ฮะชิมัน งุ

นันโงะ ฮิดะริ-ฟูจิ (ฟูจิทางซ้าย)

ชิงะสะกิ เซาท์เทิร์น ซี

ทางเดินเฮดแลนด์

สวนดอกคาเมลเลียฮิมุโระ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม