สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

รูปปั้นไซโงะ ทะคะโมะริ (สวนอุเอะโนะ)

คัน'เอ-จิ

ศาลเจ้าอิมะโดะ

ศาลเจ้าอิเสะยะมะ โคะไท จินกุ

คัปโปะ: ทะนะคะยะ

รถไฟซีไซด์ ไลน์

อดีตที่อยู่อาศัยของฮิโระฟุมิ อิโตะ

เพอรรี่ พาร์ค และอาคารอนุสรณ์เพอรรี่

อ่าวโตเกียวท่าเรือล่อง

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม