สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โยะชิมุระยะ

พิพิธภัณฑ์คัพนู้ดเดิ้ล

ออร์บิ โยโกฮะมะ

มินะโตะ มิไร 21

คิชะมิชิ พรอมานาด

เขตโนะเงะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม