โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

  • 45นาที
  • 439
  • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Odakyu Ltd Exp Homeway, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp, Odakyu Odawara Semi-Exp

เร็วที่สุด

  • 1ชม
  • 19000

ราคาถูกที่สุด

  • 1ชม45นาที
  • 1897
  • JR Chuo - Jc - Jk, Jy - Tokyo Monorail Haneda Express, Tokyo Monorail Local

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ