คอกปศุสัตว์ฮัตโตะริ

พื้นที่ใจกลาง 45นาที

ข้อมูลทั่วไป

คอกปศุสัตว์ฮัตโตะริ ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบมิยะงะเสะซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง และสุดปลายทางตะวันออกของทานซะวะ ซานไก (ภูเขา) ฤดูร้อนของพื้นที่บนภูเขาฮิบิระโนะนั้นเย็นสบาย เหมาะสำหรับการปลูกหญ้าและเลี้ยงโคนม นี่เป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในคะนะงะวะ โคนมเติบโตอย่างเป็นอิสระในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

6087 ฮันบะระ, อิคะวะ-มะชิ, อิโคะ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

หมายเลขโทรศัพท์

046-281-0917

เวลาทำการ

10:00 น. - 17:00 น. พฤศจิกายน - ธันวาคม: 10:00 น. - 16:00 น

รูปถ่าย

โอกิโนะปัง
พื้นที่ใจกลาง

โอกิโนะปัง

สะพานอะอิคะวะโอะ
พื้นที่ใจกลาง

สะพานอะอิคะวะโอะ

สวนอะอิคะวะ
พื้นที่ใจกลาง

สวนอะอิคะวะ

สร้างประสบการณ์การทำงานฝีมือแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมที่หมู่บ้านงานฝีมือ
พื้นที่ใจกลาง

สร้างประสบการณ์การทำงานฝีมือแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมที่หมู่บ้านงานฝีมือ