ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

  • 15นาที
  • 1400

ราคาถูกที่สุด

  • 15นาที
  • 250
  • [63508] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local, [63918] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local, [63933] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local, [63936] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ