ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

 • 15นาที
 • 350
 • [70147] Keikyu Main Line Local, [70399] Keikyu Main Line Local, [70489] Keikyu Main Line Local, [70504] Keikyu Main Line Local, [70516] Keikyu Main Line Local, [70518] Keikyu Main Line Local, [71093] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71125] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [83044] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83060] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83077] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83207] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83210] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83214] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83221] Keikyu Main Line Ltd. Exp.

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 439
 • [157342] Seaside - Keihin-Tōhoku/Negishi

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 409
 • [157342] Seaside - - [70180] Keikyu Main Line Local, [70192] Keikyu Main Line Local, [70200] Keikyu Main Line Local, [70409] Keikyu Main Line Local, [70457] Keikyu Main Line Local, [70466] Keikyu Main Line Local, [70467] Keikyu Main Line Local, [70525] Keikyu Main Line Local, [70528] Keikyu Main Line Local, [70529] Keikyu Main Line Local, [70531] Keikyu Main Line Local

เร็วที่สุด

 • 15นาที
 • 16000

ราคาถูกที่สุด

 • 30นาที
 • 383
 • [70180] Keikyu Main Line Local, [70186] Keikyu Main Line Local, [70190] Keikyu Main Line Local, [70192] Keikyu Main Line Local, [70200] Keikyu Main Line Local, [70409] Keikyu Main Line Local, [70525] Keikyu Main Line Local, [70529] Keikyu Main Line Local, [70531] Keikyu Main Line Local - [70750] Airport-Kyuko, [70964] Airport-Kyuko, [71624] Airport-Kyuko

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ