โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 5258
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Jt - Yu 03

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 2301
 • Jt - Yu 03

เร็วที่สุด

 • 1ชม
 • 4326
 • Jt - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Airport-Kaitoku, Airport-Kyuko, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

ราคาถูกที่สุด

 • 2ชม15นาที
 • 2323
 • Jt -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ