ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 900
 • Tōkaidō

ราคาถูกที่สุด

 • 45นาที
 • 850
 • [10814] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [10921] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11025] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line)

เร็วที่สุด

 • 1ชม
 • 33000

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 1707
 • [10709] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11054] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11110] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11179] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line) -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ