โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 760
 • Tokyu Toyoko/Minatomirai Exp, Tokyu Toyoko/Minatomirai Local, Tokyu Toyoko/Minatomirai Ltd Exp - Jt - Odakyu Enoshima Local, Odakyu Ltd Exp Enoshima

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 609
 • [B] Blue Line - Odakyu Enoshima Local

 • 1ชม
 • 1666
 • Odakyu Enoshima Exp, Odakyu Enoshima Local, Odakyu Ltd Exp Enoshima - Jt

เร็วที่สุด

 • 1ชม
 • 3662
 • Hakone Tozan Railway - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Airport-Kaitoku, Airport-Kyuko, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

ราคาถูกที่สุด

 • 2ชม
 • 2870
 • R, T - JR Ueno-Tokyo -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ