ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

  • 15นาที
  • 18000

ราคาถูกที่สุด

  • 30นาที
  • 1100

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ